23/02/2018 Aktualizacja Roundcube 1.3.4

Zaktualizowany został program pocztowy do najnowszej wersji 1.3.4.