02/05/2018 Aktuaklizacja php 7 do wersji 7.0.30

Zaktualizowana została wersja php do najnowszej wersji, nowa wersja eliminuje błedy z wersji poprzednich oraz poprawki.
.

02/05/2018 Aktualizacja Roundcube 1.3.6

Zaktualizowany został program pocztowy Roundcube do wersji 1.3.6.