29/09/2017 Aktualizacja php do wersji 7.0.23

Zaktualizowana została wersja php do najnowszej wersji, nowa wersja eliminuje błedy z wersji poprzednich.
.

29/09/2017 Aktualizacja Poczty do wersji 1.3.1

Zaktualizowany został program pocztowy Roundcube do najnowszej wersji 1.3.1.


.